Print

toerekennisgeweing aan toerlederegistrasie vormaflaai toerplan

 

ISRAEL in September 2015

As jy nog altyd die Bybel gelees het in swart letters op wit bladsye, sal jy na ‘n toer in Israel, vind dat jy dit skielik in volkleur beleef terwyl jy lees! Wanneer jy byvoorbeeld die dorheid van die woestyn ervaar het en die krag van die lewende water in Dan, kan jy nie anders as om “te sien” waarvan jy lees nie. Kom ontmoet op die lughawe ‘n groep vreemdelinge wat binne 11 dae nie net vriende nie, maar soos familie vir jou word! En onthou - ons Vader se belofte aan my was: “Bring jy die mense, as hulle hier is, sal Ek Self met hulle praat.”

 

Dinsdag 1 September -  Sondag 13 September 2015 ( 11 dae van toer en 2 dae van reis )

Toerleier: Esté Geldenhuys

Engelse toerplanne is beskikbaar. Om een aan te vra kan daar 'n e-pos gestuur word naThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TOERPLAN

(O) Ontbyt (M) Middagete (A) Aandete (*) Ete aan boord van vliegtuig

Wat om te verwag, elke volgende dag...

Dag 1        Dinsdag 1 September 2015        Johannesburg na Adis Ababa na Tel Aviv

Ons ontmoet om 11h45 by die toonbank van die Etiopiese Lugdiens by OR Tambo Internasionale Lughawe. Ons vertrek om 14h20 op ‘n dagvlug na Adis Ababa waar ons om 20h50 land. Net meer as 2 ure later, om 23h00, vertrek ons op die volgnde been na Tel Aviv. My gebed is dat jy tot nuwe insig en diepte in die Gees sal kom op hierdie toer. Mag Vader nuwe verborge skatte vir jou oopbreek wat jou hele lewe sal verander!
Oornag:       Aan boord             *M /*A

Dag 2         Woensdag 2 September 2015        Adis Ababa / Tel Aviv / Eilat
Ons land op ‘n fris tyd van 03h40 die oggend in Tel Aviv. Nadat ons deur al die prosesse van bagasie ontvang en doane gewerk het, sal ons reël vir ‘n lekker ontbyt voordat ons in die pad val vir ons eerste besoek aan Berséba. Dit is hier waar verbonde gesluit is met Abraham en Isak. En dit is ook waar Abraham belowe om sy kennis van die maak van putte, met Abiméleg te deel. Vandaar reis ons verder na Eilat waar ons vroeg genoeg behoort “vas te meer” om lekker te gaan afstof met ‘n swem of selfs snorkel in die Rooi See! Jy mág nie jou baaibroek tuis los nie!   
Oornag:      Eilat - Vista Hotel                    A / O

Dag 3         Donderdag 3 September 2015     Timna / Massada / Dooie See 
Na’n heerlike ontbyt begin ons dag met ‘n besoek aan Timna Park waar die replika van Moses se Tabernakel ‘n hoogtepunt is. Ons reis weer Noord na Masada, ‘n bergvesting waar meesterbouer Herodus een van sy paleise gebou het. Hier het 967 Jode vryheid in die dood gekies bo die lewe van ‘n slaaf, sonder toegang tot die Torah! Net 2 vroue en 4 kinders het die tragedie oorleef om die storie te vertel. Daarna gaan ons na ons Hotel by die Dooie See - die laagste vlak van binnelandse water in die wêreld. Hier raak dit lekker wanneer ons probeer swem en lekker baljaar met die gedryf op water! Die sout-konsentrasie is 33% - in ons oseane is dit 3%. Ons hotel hier is ‘n groot bederf!!
Oornag:      Rimonim Hotel      A / O 

Dag 4         Vrydag 4 September 2015          En Gedi / Qumran / Nazareth Village
Net na ontbyt vertrek ons na En Gedi waar Ps 42 nuwe betekenis kry. By En Gedi is ‘n heerlike staproete op in die kloof waar Dawid by tye geskuil het teen koning Saul se vervolging. Daarna reis ons verder na Qumran. Qumran is die plek waar seker die grootste fonds ter wêreld gemaak is in die jare 1940-1950, toe eeue oue boekrolle met die volledige boek van Jesaja en ander boeke daar in kleipotte gevind is. Ons eindig die dag met ‘n besoek aan “Nazareth Village” waar Nasaret van 2000 jaar gelede herleef word. Hierdie besoek is nog ‘n groot hoogtepunt.
Oornag:      Tiberias - Leonardo   A / O

israel september toerplan israel september toerplan2

Dag 5          Saterdag 5 September 2015     Galiléa
Ons “Galiléa-dag” sal begin by Yardenit, ‘n hedendaagse doop-plek in die Jordaan. Daar sal geleentheid wees vir persone wat nog nie gedoop is nie en wat graag gedoop wil word. Daarna volg seker die grootste hoogtepunt van die dag wanneer ons met ‘n boot op die See van Galiléa uitgaan. Ons sal ook besoek bring aan ‘n 2000-jaar oue boot by Nof Ginnosar. Vandaar is dit op na die Berg van Saligspreking en dan na Kapérnaüm waar Petrus gebly het. Tabgha is die plek waar die eerste vermeerdering van die vissies en brood plaasgevind het en St Peter Primacy waar Jesus vir Petrus sy tweede kans gegee het. Dit is waar Jesus van die strand af opdrag gegee het om die net anderkant toe uit te gooi. Johannes 21.
Oornag:       Tiberias -  Leonardo         A / O

Dag 6          Sondag 6 September 2015    Dan / Banias / Golan

Vandag reis ons na die heel noordelike deel van Israel, na Dan en ook na Banias, of Caesaria Philippi.
Albei plekke is ryk aan geskiedenis maar tegelyk ook vrot in getuienis vanweë die aanbidding van afgode wat oor baie eeue daar gebring is. Een goeie ding wat uit hierdie deel kom – is die Jordaan Rivier, in hierdie gebied is fonteine wat die Jordaan voed. Die term lewende water kry nuwe betekenis as jy na daardie water kyk. Ons besoek ook hier die oorblyfsel van ‘n stad wat dateer uit die tyd van Abraham – dit is van klei gebou. Ons besoek daar ook ‘n stad wat met klip gebou is, ook deur Kananiete gebou, maar gedurende ‘n later periode. Op pad terug sal ons die die Golan Hoogland besoek. Dit is goed om die boerdery op die Golan te sien en ook te besef watter bastion hierdie bergreeks vir vryheid in Israel is.

Oornag      Tiberias –  Leonardo          A / O

Dag 7          Maandag 7 September 2015          Arbel / Megiddo / Karmel / Caesaréa  
Ons groet die Galiléa area met ‘n besoek aan die berg Arbel vanwaar mens ‘n asemrowende uitsig het oor die hele Galilea – die mooiste punt vanwaar mens hierdie besondere plek kan groet. Ons reis neem ons verder na Megiddo, ‘n stad waar Koning Agab baie van sy perde aangehou het. Van die hoogte by Megiddo het jy ‘n pragtige uitsig oor die Vallei van Armageddon bekend as “Die broodmandjie van Israel”. Berg Karmel waar Elia die 400 profete van Baal getroef het, kom volgende aan die beurt. Verder Wes is Caesarea vanwaar Paulus na Rome weggestuur is. Dit is ook die plek waar Kornelius en almal in sy huishouding deur Petrus gedoop is. Hierdie antieke stad is gebou teen die Mediterreense see - wat die sirkel vol maak – “Red Sea, Dead Sea, Med Sea”! Vandaar reis ons verder Suid-Oos na ons volgende oornag plek wat ook op pad is in die rigting van ons besoek van die volgende dag, naamlik Silo.
Oornag:       Ariel– Eshel Hashomron Hotel        A / O

Dag 8          Dinsdag 8 September 2015    Silo / Betlehem / Yad Vashem    

Ariel is ‘n dorpie wat baie naby geleë is aan Silo. Daar is kosbare replika’s uit die tyd van Moses in die tuin van die hotel, waar ons in Ariel slaap, gebou. Ons sal seker maak dat ons dit bekyk voordat ons vertrek na Silo. Mens lees in 1 Samuel 3:1 dat die Woord van die HERE in die dae van Eli skaars was en dat visioene ontbreek het. Dit het hier in Silo verander toe Samuel weer die Stem van YHWH leer ken het! Vandaar vertrek ons na Bethlehem waar die Seun van YHWH gebore is om vir ons Sy Stem te kom word! Bethlehem beteken ook “Huis van Brood”. Naomi, Rut en Boas se verhaal speel ook hier af. Koning Dawid is ook hier gebore. Ons sluit die dag af met ‘n besoek aan Yad Vashem – “Remember the Names”. Die volksmoord van die Jode tydens die Tweede Wêreld Oorlog, word hier onthou. Met die deurstap, besef jy dat dít is waartoe die mens in staat is en dit het nie net met die Jode gebeur nie

Oornag:   Jerusalem Gardens            A / O

israel september toerplan4 israel september toerplan6

Dag 9        Woensdag 9 September 2015         Dawidstad / Davidson Museum / Westelike Muur / Ou Stad 
Die Dawidstad verberg ‘n netwerk van watertonnels wat onder andere deur koning Hiskea gebou is. Ons besoek aan hierdie stad, sluit die tonnels in. By die Davidson Museum leer mens van die tempel wat Herodus gebou het en waarvan Jesus gesê het, nie twee stene op mekaar sou bly nie. En hulle het nie, jy sien waar hulle gate in die grond geval het. Ons gaan ook verpoos op die trappe waar Jesus die Skrifgeleerdes sleggesê het. Ons stap ook in die tonnel, wat ondergronds , langs die volle lengte van die Westelike Muur gegrawe is. Dit is ook ‘n baie spesiale besoek. Daarna sal ons tyd maak om bietjie in die Ou Stad te vertoef vir die atmosfeer en ook inkopies.
Oornag      Jerusalem  Gardens         A / O

Dag 10         Donderdag 10 September 2015    Olyfberg / Via Dolo Rosa / Ecco Homo 
Vandag fokus ons in Jerusalem op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons roete begin by die Olyfberg waar ons die Paternoster-kerk besoek. Dit is waar Jesus die woorde van Matt 24 gespreek het. Ons stap van die uitsigpunt bo-op die berg, af na Getsémané. Op pad berg-af is daar die kerkie Dominos Flevit wat ontwerp is om uitdrukking te gee aan Jesus se hartseer toe Hy oor Jerusalem geween het. Ons besoek Getsémané waar ons rustig kan stil word in individuele gebed voordat ons terugdraai na die ou stad om deur die Leeu-Poort of Poort van Stefanus, na die Bad van Betésda te kan gaan. Vandaar stap ons die Via Dolo Rosa. Ons besoek ook Ecco Homo: Joh 19:5 En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens! (Ecco Homo) Moet asseblief geen illusie voorhou oor die Via Dolo Rosa nie – dis ‘n klein stegie met baie Palesteine wat graag iets aan jou wil verkoop. Waarskynlik dieselfde afwesige atmosfeer wat Jesus moes beleef het toe Hy Sy kruis deur die stad moes dra. Ons kry rustig tyd vir inkopies in die Arabiese deel van die Ou Stad.
Oornag      Jerusalem  Gardens         A / O

Dag 11         Vrydag 11 September 2015     Mount Zion / Bo-vertrek / St Peter in Gallicantu / Ou Stad Joodse deel / Shook

Ons besoek St Peter in Gallicantu, waar Jesus aangehou is voor sy onwettige verhoor plaasgevind het. Dit was op dieselfde perseel waar Kajafas gewoon en waar Petrus die haan hoor kraai het. Vandaar - die Bo-vertrek – gebou in die area waar Jesus die Nuwe Testament aan Sy dissipels bedien het met die woorde: “Daarop neem Hy brood ... breek dit ... en gee dit aan hulle ... dit is my liggaam wat vir julle gegee word ...” Luk 22:19 Teen laat oggend sal ons die Joodse gedeelte van die Ou Stad besoek en daarna gaan ons verseker tyd maak om ook die opelugmark waar veral vars produkte verkoop word, te besoek. Dit is ‘n plek van vrolike kleure, heerlike geure en aansteeklike geluide! En op ‘n Vrydag heers daar ‘n feestelike atmosfeer.

Oornag:     Jerusalem-Gardens          A / O

israel september toerplan7 

Dag 12         Saterdag 12 September 2015     Tuingraf / Jerusalem Museum / Bell Caves / Adis Ababa
Ons Laaste dag in Israel sal ‘n bietjie later begin as normaal. Op hierdie dag sal ons drie besoeke inpas. Ons begin by die Tuingraf waar ons saam verbondsmaal gebruik terwyl ons die wonder herleef dat Jesus se graf leeg is omdat Hy waarlik opgestaan het! Daarna sal ons besoek aflê by die Jerusalem Museum waar ons na spesifieke wonderbare uitstallings sal kyk. Daarna sal ons besoek bring aan ‘n laaste park waar ons die “Bell Caves” sal besoek voordat ons na die lughawe vertrek vir ons nagvlug terug na Adis Ababa wat om 01h00 die nag vertrek en om 05h50 daar land.
Oornag:      Aan boord               *A / *O

Dag 13         Sondag 13 September 2015     Adis Ababa / Johannesburg
Net meer as twee en ‘n half uur nadat ons in Adis Ababa geland het, sal ons om 08h40 weer vertrek. Daar sal verseker erens koffie wees en ‘n stil plekkie om bietjie te rus. Die geskeduleerde tyd vir die vlug om in SA te land, is 13h10. Ons sal dus die hele vlug lank kan kyk hoe Afrika lyk!! Met die terugkom na so ‘n toer staan mens verstom oor hoe vinnig vreemdelinge nie net vriende nie, maar selfs soos familie vir mekaar word! En dit omdat die liefde van Christus ons aan mekaar verbind. Mag jy skatryk terugkom na die toer! Ryk aan herinnering maar veral ryk aan nuwe ontdekkings in die Woord wat jou lewe op ‘n nuwe baan in die gees kan plaas! Dít is waarop my visier vir die toer gestel is!!

 

KOSTE VAN DIE TOER
DEPOSITO
 • Die toerprys is bereken op ‘n getal van 26 persone wat saam reis en is bereken teen R12.20 gelyk aan 1USD. ( Mag die DAAL na Augustus toe!! )
 • Die prys van die toer sal beïnvloed word deur die waarde van die Rand teen die tyd wat ons moet betaal.
 • Die wisselkoers maak seer. Ek is so jammer daaroor. Ek het gesny waar ek kon.
   

Totaal: R28 750.00
Deposito: R3 000
Betaal asb R 3 000.00 deposito wat jou sitplek op die toer sal bevestig. Vul die registrasievorm in en stuur met bewys van betaling terug na my e-pos of faks 086 766 0999.

Betaal asb teen 7 Julie 2015 'n verdere R10 000 in om volledig vir die vlug te betaal. Betaal asseblief teen 11 Augustus 2015, nog R10 000 sodat die totaal inbetaal dan R23 000 sal wees. Wat dan nog uitstaande is, sal aangevra word kort voordat ons vertrek en daardie bedrag sal bepaal word deur die wisselkoers asook die getal persone wat saam reis.

INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE INGESLUIT IN DIE PRYS NIE
   
 • Ekonomiese klas retoervlug met Ethiopian Air – lughawebelasting en brandstofheffing ingesluit
  Oorplasings tussen lughawe en hotelle
  Etes soos in program aangedui (O) – ontbyt   (A) – Aandete
  Verblyf in goeie 4 * hotelle
  Engelssprekende gids
  Luukse busvervoer
  Besigtigingstoere en toegang soos per program
  Fooitjies vir gids, busbestuurder en hotelpersoneel
 • Oorfone  $15 pp.
 • Opsionele enkelkamer USD 651;
 • Opsionele Reisversekering (ek kan dit vir jou reël teen R18 per dag);
 • Sakgeld :)

KONTAK ESTÉ GELDENHUYS

083 292 5663 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 012 803 3277 / faks 086 766 0999

Bankbesonderhede:
ABSA
Tak: "The Grove" | Taknommer: 632005
Naam van rekening: Este Geldenhuys Promosies
Spaarrekeningnommer: 9262284663

BK registrasie no: 2011 / 024741 / 23

 

 

Nuusbrief Aansluit

nuusbriefaansluit

delf deeper
t: +27 (0)12 803 3277 f:

+27 (0)12 803 3277

s:

+27 (0)83 292 5663

e:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.