Print

toerekennisgeweing aan toerlederegistrasie vormaflaai toerplan

 

ISRAEL met PETRA opsioneel

Wanneer ‘n mens ‘n boek lees, is jy voortdurend besig om prentjies te maak in jou kop. In jou verbeelding sien die plekke waarvan jy lees. Is dit ook vir jou waar wanneer jy die Bybel lees? Kom gerus saam Israel toe en sien hoe dit werklik daar lyk en beleef hoe die Woord op n nuwe manier vir jou betekenis kry! En nie net omdat jy plekke sien nie, maar ook die land te beleef - die die hitte van die woestyn, die oopte van die water op die meer van Galilea en die vredevolle stilte by die tuingraf. Kom beleef Israel met al jou sintuie!

 

Donderdag 24 Maart tot Dinsdag 5 April 2016 ( 11 dae van toer en 2 dae van reis )

Toerleier: Esté Geldenhuys

1ste

TOERPLAN

(O) Ontbyt (M) Middagete (A) Aandete (*) Ete aan boord van vliegtuig

Wat om te verwag, elke volgende dag...

Dag 1        Donderdag 24 Maart 2016        Johannesburg na Addis Ababa. Van Addis Ababa na Tel Aviv

Ons ontmoet om 11h00 by die toonbank van die Etiopiese Lugdiens by OR Tambo Internasionale Lughawe. Ons vertrek om 14h20 op ‘n dagvlug na Addis Ababa waar ons om 20h50 land. Net meer as 2 ure later, om 23h00, vertrek ons op die volgende been na Tel Aviv. Mag jy tot nuwe insig en diepte in die Woord en ook in die Gees kom op hierdie toer. En mag ons Vader verborge skatte vir jou oopbreek wat jou hele lewe sal verander!
Oornag:       Aan boord             *M

Dag 2         Vrydag 25 Maart 2016       Tel Aviv / Berséba / Eilat
Ons land op ‘n fris tyd van 03h40 die oggend in Tel Aviv. Nadat ons deur al die prosesse van bagasie ontvang en doane gewerk het, reël ons vir ‘n lekker ontbyt op pad voor ons eerste besoekpunt – Berséba. Hier besoek ons die put van Abraham. Dit is hier waar verbonde gesluit is met Abraham en Isak. Dit is ook waar Abraham belowe om sy kennis van die maak van putte, met Abiméleg te deel. Vandaar reis ons verder na Eilat waar ons vroeg genoeg behoort “vas te meer” om lekker te gaan afstof met ‘n swem in die Rooi See! Jy mág nie jou baaibroek tuis los nie!  
Oornag:      Eilat - Vista Hotel                    A / O

Dag 3         Saterdag 26 Maart 2016   Petra / Eilat 
Op hierdie dag bied ons jou die keuse om te ontspan in Eilat, of om die bybetaling te maak om Petra in Jordanië te besoek. (Verwys toerprys in hierdie dokument) Diegene wat Petra wil besoek, sal vroegoggend na die grenspos by Eilat/Akkaba gaan om van daar te reis na Petra - een van die moderne SEWE WONDERS van die Wêreld. Hierdie groep sal laat middag terugkeer na Eilat, terwyl die wat agterbly kan gaan snorkel of besoek aan die akwarium kan bring. Vir die wat dan steeds energie het, is daar die aand ‘n heerlike stap om die aandlewe van Eilat te beleef.
Oornag:       Eilat - Vista Hotel      A / O 

Dag 4         Sondag 27 Maart 2016         Timnapark / Masada / Dooie See

Timna Park is die tuiste van die replika van die Tabernakel uit Moses se tydperk. Hierdiebesoek is alyd ‘n hoogtepunt! Ons reis verder noord na Masada, ‘n rit van ongeveer twee en ‘n half uur. Masada is ‘n bergvesting waar meesterbouer Herodus een van sy paleise gebou het. Hier het 967 Jode vryheid in die dood gekies bo die lewe van ‘n slaaf, sonder toegang tot die Woord van God! Net 2 vroue en 4 kinders het oorleef om die storie te vertel.
Daarna sal ons in die Dooie See gaan swem, waar ons lekker kan baljaar en dryf op die water. Die sout-konsentrasie van die Dooie See is 33% - in ons oseane is dit 3%.

Oornag:     Dooie See – Rimoniem Hotel   A / O

Dag 5         Maandag 28 Maart 2016     En Gedi / Qumran / Nazareth Village

Ons reis na En Gedi vir ‘n lekker stappie in die kloof op. Hier kry Ps 42 nuwe betekenis. Koning Dawid het onder andere hier vir koning Saul weggekruip. Ons vertoef ‘n wyle by die Ahava fabriek waar velsorg produkte van grondstowwe uit die Dooie See vervaardig word. Die volgende besoekpunt is Qumran waar die Dooie See Boekrolle in die jare 1940 en 1950 gevind is. Van Qumran reis ons verder Noord na Nasaret om besoek af te lê by “Nazareth Village” waar Nasaret van 2000 jaar gelede herleef. Hierdie besoek is ook ‘n groot hoogtepunt. Ons reis na Tiberias wat aan die Meer van Galilea lê. Hier kan ons uitpak en drie nagte uit ‘n kas leef en nie uit ‘n tas nie!
Oornag:       Tiberias -  Leonardo         A / O

dag5

Dag 6         Dinsdag 29 Maart 2016   Dan / Banias / Golan Hoogland

Vandag reis ons na die heel noordelike deel van Israel, na Dan en ook Banias, of Caesarea Philippi.
Albei plekke is ryk aan geskiedenis maar tegelyk ook vrot in getuienis vanweë die aanbidding van afgode wat oor baie eeue daar volgehou is. Een goeie ding wat uit hierdie deel kom – is die Jordaan Rivier, in hierdie gebied is fonteine wat die Jordaan voed. Die term lewende water kry nuwe betekenis as jy na daardie water kyk. Op pad terug sal ons oor die Golan Hoogland terug ry. Dit is goed om die boerdery op die Golan te sien en ook te besef watter bastion hierdie bergreeks vir vryheid in Israel is. Onthou, Maart – April is Israel se velde oortrek van blomme!!

Oornag      Tiberias –  Leonardo          A / O

Dag 7         Woensdag 30 Maart 2016          See van Galiléa
Ons Galiléa-dag sal by Yardenit begin, ‘n hedendaagse doop-plek in die Jordaan. Daar sal ‘n doop-geleentheid wees vir persone wat nog nie gedoop is nie. Vandaar is dit op na die Berg van Saligspreking . Tabgha is die plek waar die eerste vermeerdering van die vissies en brood plaasgevind het en St Peter Primacy waar Jesus vir Petrus sy tweede kans gegee het. Dit is waar Jesus van die strand af opdrag gegee het om die net anderkant toe uit te gooi. Johannes 21. Dan gaan ons na Kapérnaüm waar Petrus gebly het. Êrens tussenin sal ons by ‘n kibbuts die lekkerste vis-ete geniet van ‘n Petrusvissie – iets waarvan jy ‘n foto wil neem, voordat jy dit eet! Daarna volg seker die grootste hoogtepunt van die dag wanneer ons met ‘n boot op die See van Galiléa uitgaan. Ons sal ook ‘n 2000-jaar oue boot by Nof Ginnosar besoek.
Oornag:       Tiberias –  Leonardo        A / O / M

dag7

Dag 8         Donderdag 31 Maart 2016   Arbel / Megiddo / Karmel / Ceasarea / Ariel    

Ons groet die Galiléa area met ‘n besoek aan die berg Arbel, ‘n berg bokant die meer van Galiléa vanwaar mens ‘n asemrowende uitsig het oor die hele Galiléa en die hele vallei voor jou voete ontplooi – die mooiste punt vanwaar mens hierdie besondere area kan groet. Ons reis neem ons verder na Megiddo, ‘n stad waar Koning Agab sy baie perde aangehou het. Van die hoogte by Megiddo het jy ‘n pragtige uitsig oor die Vallei van Armageddon, bekend as
“Die Broodmandjie van Israel”. Berg Karmel waar Elia die 400 profete van Baal getroef het, kom volgende aan die beurt. Ons laaste besoekpunt vir die dag is Caesarea vanwaar Paulus na Rome weggestuur is. Dit is ook die plek waar Kornelius en almal in sy huishouding deur Petrus gedoop is. Hierdie antieke stad is gebou teen die Mediterreense see - wat die sirkel vol maak – “Red Sea, Dead Sea, Med Sea”! Ons slaapplek vir daardie aand is net ‘n klipgooi verder in die buitewyke van Tel Aviv

Oornag:   Tel Aviv            A / O

Dag 9       Vrydag 1 April 2016         Silo / Betlehem / Yad Vashem

Silo het ‘n baie belangrike rol gespeel in Ou Testamentiese tyd. Nadat die volk die land ingeneem het, is die stamme uit hierdie area uitgestuur na hulle permanente blyplekke in Israel. Dit is ook waar die Tabernakel permanent opgerig is. Mens lees in 1 Samuel 3:1 dat die Woord van die HERE in die dae van Eli skaars was en dat visioene ontbreek het. Hierdie ellende het in Silo verander toe Samuel weer die Stem van YHWH leer ken het! Vandaar vertrek ons na Bethlehem waar die Seun van YHWH gebore is om vir ons Sy Stem te kom word! Bethlehem beteken ook “Huis van Brood”. Naomi, Rut en Boas se verhaal speel ook hier af. Dit is ook die geboorteplek van Koning Dawid. Ons sluit die dag af met ‘n besoek aan Yad Vashem – “Remember the Names”. Die volksmoord van die Jode tydens die Tweede Wêreld Oorlog, word hier onthou. Met die deurstap, besef jy dat dít is waartoe die mens in staat is en dit het nie net met die Jode gebeur nie.
Oornag     Jerusalem – Jerusalem Gardens         A / O

Dag 10         Saterdag 2 April 2016   Dawidstad / Davidson Museum / Ou Stad / Joodse kwartier
Die Dawidstad verberg ‘n netwerk van watertonnels wat onder andere deur koning Hiskea gebou is. Ons besoek aan hierdie stad, sluit die tonnels in. By die Davidson Museum leer mens van die tempel wat Herodus gebou het en waarvan Jesus gesê het, nie twee stene op mekaar sou bly nie. En hulle het nie, jy sien waar hulle gate in die grond geval het. Ons gaan ook verpoos op die trappe waar Jesus die Skrifgeleerdes sleggesê het. Daarna sal ons ‘n lekker ruk in die Joodse kwartier van Ou Stad vertoef om die atmosfeer in te drink en ook om inkopies te doen.
Oornag     Jerusalem – Jerusalem Gardens         A / O

dag10

Dag 11         Sondag 3 April 2016    Mount Zion / Bo-vertrek / St Peter in Gallicantu / Ou Stad Joodse deel / Shook

Vandag fokus ons in Jerusalem op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons roete begin by die Olyfberg waar ons die Paternoster-kerk besoek. Dit is waar Jesus die woorde van Matt 24 gespreek het. Ons stap van die uitsigpunt bo-op die berg, af na Getsémané. Op pad met Palm Sunday Road, berg-af, is daar die kerkie Dominos Flevit wat ontwerp is om uitdrukking te gee aan Jesus se hartseer toe Hy oor Jerusalem geween het. Dan na Getsémané waar ons rustig kan stil word in individuele gebed voordat ons terugdraai na die ou stad om deur die Leeu-Poort of Poort van Stefanus, na die Bad van Betésda te kan gaan en ook om te sing in die St Anne’s kerk met die wonderlike akoestiek. Vandaar stap ons die Via Dolo Rosa. Ons besoek ook Ecco Homo: Joh 19:5 “En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens!” (Ecco Homo) Moet asseblief geen illusie voorhou oor die Via Dolo Rosa nie – dis ‘n klein stegie met baie Palesteine wat graag iets aan jou wil verkoop. Waarskynlik dieselfde afwesige atmosfeer wat Jesus moes beleef het toe Hy Sy kruis deur die stad moes dra. Ons kry rustig tyd vir inkopies in die Ou Stad.

Oornag:     Jerusalem – Jerusalem Gardens          A / O

Dag 12         Maandag 4 April 2016     Bo-vertrek / St Peter in Gallicantu / Tuingraf

Op hierdie laaste dag in Jerusalem is daar drie baie kosbare plekke wat ons sal besoek in afskeid van hierdie stad wat so in die kern staan van baie gebeure. Ons begin by die Bo-vertrek – gebou in die area waar Jesus die Nuwe Testament aan Sy dissipels bedien het. Daarna besoek ons St Peter in Gallicantu, waar Jesus aangehou is voor sy onwettige verhoor plaasgevind het. Vandaar na die Tuingraf waar ons saam verbondsmaal gebruik. Ons sal met gemengde gevoelens afskeid neem van Jerusalem voordat ons vertrek na die Ben Gurion Lughawe in Tel Aviv om 01h15 aan boord te gaan vir die eerste been van ons vlug huis toe.
Oornag:      Aan boord               *A

Dag 13         Dinsdag 5 April 2016     Addis Ababa / Oliver Thambo
Ons vlug is geskeduleer om teen 08h40 weer uit Addis Ababa te vertrek sodat ons 13h05 in SA sal land. Met die terugkom na so ‘n toer staan mens verstom oor hoe vinnig vreemdelinge nie net vriende nie, maar selfs soos familie vir mekaar word! En dit omdat die liefde van Christus ons aan mekaar verbind. Mag jy skatryk terugkom na die toer! Ryk aan herinnering maar veral ryk aan nuwe ontdekkings in die Woord wat jou lewe op ‘n nuwe baan in die gees kan plaas! Dít is waarop my visier vir die toer gestel is!! *O

 

KOSTE VAN DIE TOER
DEPOSITO
 • Die toerprys is bereken op ‘n getal van 35 persone wat saam reis en is bereken teen R13.20 gelyk aan 1USD.
 • Die prys van die toer sal beïnvloed word deur die waarde van die Rand teen die tyd wat ons moet betaal.
 • Die wisselkoers maak seer. Ek is so jammer daaroor. Ek het gesny waar ek kon.
   

Toerprys sonder Petra = R30 849.00
Toerprys met Petra ingesluit = R34 413.00
PETRA IS OPSIONEEL. AS U KIES OM PETRA TE BESOEK, BETAAL U EKSTRA DAARVOOR.
Diegene wat nie Petra wil besoek nie, sal die dag in Eilat deurbring.

Deposito: R3 000
Betaal asseblief R3000 deposito wat jou sitplek op die toer sal bevestig. Vul asseblief die Registrasievorm in en stuur terug na my e-pos adres of faks na 086 766 0999

Betaal asseblief teen 30 Januarie 2016 ‘n verdere R10 000 in om volledig vir die vlug te betaal.
Betaal asseblief teen 1 Maart 2016, nog R10 000 sodat die totaal inbetaal dan R23 000 sal wees.
Wat dan nog uitstaande is, sal aangevra word kort voordat ons vertrek en daardie bedrag sal bepaal word deur die wisselkoers asook die getal persone wat saam reis.

INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE INGESLUIT IN DIE PRYS NIE
   
 • Ekonomiese klas retoervlug met Ethiopian Air – lughawebelasting en brandstofheffing ingesluit
  Oorplasings tussen lughawe en hotelle
  Etes soos in program aangedui (O) – ontbyt   (A) – Aandete
  Verblyf in goeie 4 * hotelle
  Engelssprekende gids
  Luukse busvervoer
  Besigtigingstoere en toegang soos per program
  Fooitjies vir gids, busbestuurder en hotelpersoneel
 • Oorfone  $15 pp.
 • Opsionele enkelkamer USD 669;
 • Opsionele Reisversekering (ek kan dit vir jou reël teen R18 per dag);
 • Sakgeld :)

KONTAK ESTÉ GELDENHUYS

083 292 5663 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 012 803 3277 / faks 086 766 0999

Bankbesonderhede:
ABSA
Tak: "The Grove" | Taknommer: 632005
Naam van rekening: Este Geldenhuys Promosies
Spaarrekeningnommer: 9262284663

BK registrasie no: 2011 / 024741 / 23

 

 

delf deeper
t: +27 (0)12 803 3277 f:

+27 (0)12 803 3277

s:

+27 (0)83 292 5663

e:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.