Print

toerekennisgeweing aan toerlede registrasie vormaflaai toerplan

 

Kom toer saam na ISRAEL met EstéGeldenhuys

Meer en meer mense beleef ‘n dringendheid om Israel te besoek. As hierdie dringendheid ook in jou hart kom lê het is dit dalk tyd dat jy op die roep reageer. Onthou gerus dat Israel ‘n moderne land is met mense wat agtergekom het wat die waarde van toerisme is waar dit by besigheid kom.

Daar is net een ding wat vir jou ‘n diep ervaring in Israel kan gee en dit is die Woord van God! Daarom is dit my uitgangspunt om jou so veel moontlik blootstelling te gee aan die Woord, waar ons ook al in Israel toer. Maar daar is ook die wonder van die woestyn, van lewende water en letterlik van klippe wat ‘n boodskap uitroep op plekke wat jy dit nie verwag het nie – mens moet dit net rustig vat, met jou gees wawyd wakker ... dan sal jy beleef hoe die omgewing met jou praat. Kom gerus saam!

 

24 April tot 5 Mei 2017 - Tien dae van voluit toer en twee dae van reis na Israel en terug

Toerleier: Esté Geldenhuys

 

TOERPLAN

(O) Ontbyt (M) Middagete (A) Aandete (*) Ete aan boord van vliegtuig

Wat om te verwag, elke volgende dag...

Dag 1       Maandag 24 April 2017 Johannesburg na Addis Ababa / Addis Ababa na Tel Aviv

Ons vertrek om 14h09 na Addis Ababa waar ons om 20:24 land. Net meer as 2 ure later, om 23:00 vertrek ons op die volgende been na Tel Aviv. My gebed is dat jy tot nuwe insig en diepte in die Gees sal kom op hierdie toer. Mag Vader nuwe verborge skatte vir jou oopbreek wat jou hele lewe sal verander!
Oornag:       Aan boord             *M/*A

Dag 2         Dinsdag 25 April 2017 Tel Aviv / Berséba / Dooie See

Ons land op ‘n fris tyd van 03:40 die oggend in Tel Aviv. Nadat ons deur al die prosesse van bagasie ontvang en doane gewerk het, sal ons reël vir ‘n lekker ontbyt by Kibbutz Yoav, voordat ons in die pad val op pad na Berséba. Dit is hier waar verbonde gesluit is met Abraham en Isak. Dit is ook waar Abraham belowe het om sy kennis van die maak van putte met Abiméleg te deel. Alles het begin by Abraham en sy geloof – goed om ook die toer hier te begin. Wanneer ons dan weer in die bus klim, ry ons Oos. Ons sal eers vertoef by die “Ramon Crator” waar ‘n groot berg jare gelede ingeplons het, voordat ons pad vat na die Dooie See waar jy kan dryf en baljaar in water waarin mens nie kan sink nie!! Jou baaibroek moet seblief saam! Die sout-konsentraat in hierdie water is 33% - in ons oseane is dit 3%.

Oornag:     David Hotel Dooie See A / O

dag2

Dag 3         Woensdag 26 April 2017 Masada / En Gedi / Qumran

Ons eerste besoekpunt vandag sal Masada wees, ‘n bergvesting waar meesterbouer Herodus een van sy paleise gebou het. Hier het 967 Jode vryheid in die dood gekies bo die lewe van ‘n slaaf, sonder toegang tot die Torah! Net 2 vroue en 4 kinders het oorleef om die storie te vertel. Ons sal tyd maak om die plek mooi plat te loop en daarna lafenis gaan soek by En Gedi waar Ps 42 nuwe betekenis kry. Koning Dawid het onder andere hier vir koning Saul weggekruip. Ons sal in die kloof van En Gedi opstap. Daarna sal ons vir ‘n wyle vertoef by die Ahava fabriek waar velsorg produkte van grondstowwe uit die Dooie See vervaardig word. Die volgende besoekpunt is Qumran waar die Dooie See Boekrolle in die jare 1940 en 1950 gevind is. Omdat ons daarna direk langs Qumran oornag in Kibbutz Kalia, sal hierdie ‘n rustige dag wees – met genoeg tyd vir foto’s en kyk om te snuffel!

Oornag:      Kibbutz Kalia by Qumran A / O 

Dag 4         Donderdag 27 April 2017 Gideon Fontein / Nasaret dorpie / Arbel

Van Qumran reis ons verder Noord na Gideon se Fontein waar Gideon en 300 Israeliete die Midianiete verdryf het. Ons reis verder na Nasaret om besoek af te lê by “Nazareth Village” waar Nasaret van 2000 jaar gelede herleef. Hierdie besoek is ook ‘n groot hoogtepunt.
Ons begroet die Galiléa area met ‘n besoek aan die berg Arbel, ‘n berg bokant die meer van Galiléa vanwaar mens ‘n asemrowende uitsig het oor die hele vallei van Galiléa – die mooiste punt vanwaar mens hierdie besondere plek kan bewonder.
Ons reis na Tiberias wat teen die Meer van Galilea lê. Hier kan ons vir drie nagte uitpak!

Oornag:     Hotel Leonardo, Tiberias A / O

Dag 5         Vrydag 28 April 2017 Dan / Banias /Golan Hoogland / Olea Essence

Vandag reis ons na die heel noordelike deel van Israel, na Dan en ook Banias, of Caesarea Philippi. Albei plekke is ryk aan geskiedenis maar tegelyk ook vrot in getuienis vanweë die aanbidding van afgode wat oor baie eeue daar gebring is. Een goeie ding wat uit hierdie deel kom – is die Jordaan Rivier. In hierdie gebied is fonteine wat die Jordaan voed. Die term lewende water kry nuwe betekenis as jy na daardie water kyk. Op pad terug sal ons oor die Golan Hoogland ry. Dit is goed om die boerdery op die Golan te sien en ook te besef watter bastion vir vryheid hierdie bergreeks in Israel is. ‘n Besoek aan Olea Essence kibbutz is ‘n heerlike ervaring.

Oornag:       Hotel Leonardo, Tiberias A / O

Dag 6         Saterdag 29 April 2017 See van Galiléa:

Ons Galiléa-dag sal begin by Yardenit, ‘n hedendaagse doop-plek in die Jordaan. Daar sal geleentheid wees vir persone wat nog nie gedoop is nie en wat graag gedoop wil word. Vandaar is dit op na die Berg van Saligspreking. Tabgha is die plek waar die eerste vermeerdering van die vissies en brood plaasgevind het. St Peter Primacy is die plek waar die gesprek tussen jesus en Petrus afspeel waarvan ons lees in Johannes 21. Vandaar gaan ons na Kapérnaüm waar Petrus gebly het. Ons gaan êrens tussenin, ook na ‘n kibbuts vir ‘n Petrus vis-ete – ‘n bord kos wat ‘n foto werd is voordat jy dit eet!! Daarna volg seker die grootste hoogtepunt van die dag wanneer ons met ‘n boot op die See van Galiléa uitgaan. Ons sal ook ‘n 2000-jaar oue boot by Nof Ginnosar besoek.

Oornag     Hotel Leonardo, Tiberias A / O/ M

dag6

Dag 7         Sondag 30 April 2017 Megiddo / Karmel Muhraqa / Ceasarea

Ons groet die Galiléa area en reis na Megiddo, ‘n stad waar Koning Agab sy baie perde aangehou het. Van die hoogte by Megiddo het jy ‘n pragtige uitsig oor die Vallei van Armageddon, bekend as “Die Broodmandjie van Israel”. Ons volgende besoekpunt is by Berg Karmel waar Elia die 400 profete van Baal getroef het. Ons laaste besoekpunt vir die dag is Caesarea vanwaar Paulus na Rome weggestuur is. Dit is ook die plek waar Kornelius en almal in sy huishouding deur Petrus gedoop is. Hierdie antieke stad is gebou teen die Mediterreense see. Vandaar reis ons verder Suid-Oos na ons volgende oornag plek, Eschel Hasharom, wat ook op pad is in die rigting van ons besoek van die volgende dag, naamlik Silo.

Oornag:       Eschel Hashamron, Ariel A / O

Dag 8       Maandag 1 Mei 2017 Silo / Betlehem / Yad Vashem 

Na ontbyt vertrek ons na Silo. Mens lees in 1 Samuel 3:1 dat die Woord van die HERE in die dae van Eli skaars was en dat visioene ontbreek het. Dit het hier in Silo verander toe Samuel weer die Stem van YHWH leer ken het! Vandaar vertrek ons na Bethlehem waar die Seun van YHWH gebore is om vir ons Sy Stem te kom word! Betlehem beteken ook “Huis van Brood”. Naomi, Rut en Boas se verhaal speel ook hier af. Koning Dawid is ook hier gebore. Ons sluit die dag af met ‘n besoek aan Yad Vashem – “Remember the Names”. Die volksmoord van die Jode tydens die Tweede Wêreld Oorlog, word hier onthou. Met die deurstap, besef jy dat dít is waartoe die mens in staat is en dit het nie net met die Jode gebeur nie.

Oornag:   Jerusalem Gardens Hotel, Jerusalem A / O

Dag 9       Dinsdag 2 Mei 2017 Dawidstad / Davidson Museum

Die Dawidstad verberg ‘n netwerk van watertonnels wat onder andere deur koning Hiskea gebou is. Ons besoek aan hierdie stad, sluit die tonnels in. By die Davidson Museum leer mens van die tempel wat Herodus gebou het en waarvan Jesus gesê het, nie twee stene op mekaar sou bly nie. En hulle het nie, jy sien waar hulle gate in die grond geval het. Ons gaan ook verpoos op die trappe wat na die tempel gelei het, waar Jesus die Skrifgeleerdes sleggesê het.

Oornag     Jerusalem Gardens Hotel, Jerusalem A / O

dag9

Dag 10         Woensdag 3 Mei 2017 Olyfberg / Getsémané / Bad van Betésda Via Dolo Rosa / Ecco Homo /Ou Stad

Vandag fokus ons in Jerusalem op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons roete begin by die Olyfberg waar ons die Paternoster-kerk besoek. Dit is waar Jesus die woorde van Matt 24 gespreek het. By hierdie kerk is die “Onse Vader-Gebed” in ‘n menigte tale teen die mure aangebring. Ons stap van die uitsigpunt bo-op die berg, af na Getsémané. Op pad met “Palm Sunday Road”, berg-af, is daar die kerkie Dominos Flevit wat ontwerp is om uitdrukking te gee aan Jesus se hartseer toe Hy oor Jerusalem geween het.
Ons besoek Getsémané waar ons rustig kan stil word in individuele gebed voordat ons terugdraai om deur die Leeu-Poort of Poort van Stefanus, na die Bad van Betésda te kan gaan. Vandaar stap ons die Via Dolo Rosa. Ons besoek ook Ecco Homo waar Pilatus die woorde van Joh 19:5 gepraat het: “En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens!” (Ecco Homo) Moet asseblief geen illusie voorhou oor die Via Dolo Rosa nie – dis ‘n klein stegie met baie winkeleienaars wat graag iets aan jou wil verkoop. Waarskynlik dieselfde afwesige atmosfeer wat Jesus moes beleef het toe Hy Sy kruis deur die stad moes dra. Daarna sal ons tyd maak om tussen die winkeltjies van die ou stad in te vaar - meer vir die atmosfeer en belewenis as vir inkopies!

Oornag     Jerusalem Gardens Hotel, Jerusalem A / O

Dag 11         Donderdag 4 Mei 2017 St Peter in Gallicantu / Bo-vertrek/ Tuingraf / Ou Stad

Op hierdie laaste dag in Jerusalem fokus ons steeds op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons dag begin by St Peter in Gallicantu, waar Jesus aangehou is voor sy onwettige verhoor plaasgevind het. Ons besoek die Bo-vertrek – gebou in die area waar Jesus die Nuwe Testament aan Sy dissipels bedien het. Vandaar na die Tuingraf waar ons saam verbondsmaal gebruik. Deur die Sions Poort maak ons ‘n laaste draai in die Ou Stad. Ons kry genoeg geleentheid om vir oulaas die atmosfeer van die Ou Stad in ons geheue van te maak. Ons vertrek na Tel Aviv om 00:10 te vlieg uit Israel.

Oornag     Aan boord * A/ *O

Dag 12         Vrydag 5 Mei 2017 Addis Ababa / Oliver Thambo

Die aankomstyd van ons vlug in Addis Ababa is 05:50. Daar is sulke lang sonstoele waarop mens kan uitspan tot ons vlug na SA om 08:40 vertrek. Die geskeduleerde tyd vir die vlug om in SA te land, is 13:10 Met die terugkom na so ‘n toer staan mens verstom oor hoe vinnig vreemdelinge nie net vriende nie, maar selfs soos familie vir mekaar word! En dit omdat die liefde van Christus ons aan mekaar verbind. Mag jy skatryk terugkom na die toer! Ryk aan herinnering maar veral ryk aan nuwe ontdekkings in die Woord. Iemand het gesê – Voor Israel lees ons die Bybel wit op swart, na Israel lees ons dit in kleur!!

TOERPRYS:

Wisselkoers Groep van 30 Groep van 25 Groep van 20
R13 op 1 USD R29,279.00 R29,599.00 R30,622.00
R14 op 1 USD R30,623.00 R30,961.00 R32,056.00
R15 op 1 USD R31,966.00 R32,323.00 R33,489.00

 

Die prys van die toer sal beïnvloed word deur die waarde van die Rand teen die tyd wat ons moet betaal.

INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE INGESLUIT IN DIE PRYS NIE
   
 • Ekonomiese klas retoervlug met Ethiopian Air – lughawebelasting en brandstofheffing ingesluit
  Oorplasings tussen lughawe en hotelle
  Etes soos in program aangedui (O) – ontbyt   (A) – Aandete en een middagete
  Verblyf in goeie 4 * hotelle
  Engelssprekende gids
  Luukse busvervoer
  Besigtigingstoere en toegang soos per program
  Fooitjies vir gids, busbestuurder en hotelpersoneel
 • Oorfone  $15 pp.
 • Opsionele enkelkamer USD 554;
 • Opsionele Reisversekering (ek kan dit vir jou reël teen R22 per dag bereken op 12 dae = R264.00);
 • Sakgeld :)

Die betaling van R3 000 as deposito, plus jou registrasievorm, sal jou sitplek op die toer
verseker. Die deposito is nie-terugbetaalbaar.
Betaal asseblief teen 15 Februarie nog R10 000 in om die vlug te betaal en dan 15 Maart weer R10 000 en die res sal verhaal word vyf weke voordat ons sal vlieg.

KONTAK ESTÉ GELDENHUYS

083 292 5663 /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 012 803 3277 / faks 086 766 0999

Bankbesonderhede:
ABSA
Tak: "The Grove" | Taknommer: 632005
Naam van rekening: Este Geldenhuys Promosies
Spaarrekeningnommer: 9262284663

BK registrasie no: 2011 / 024741 / 23

 

 

delf deeper
t: +27 (0)12 803 3277 f:

+27 (0)12 803 3277

s:

+27 (0)83 292 5663

e:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.