Print

toerekennisgeweing aan toerlederegistrasie vormaflaai toerplan

 

Kom toer saam na ISRAEL met EstéGeldenhuys

Meer en meer mense beleef ‘n dringendheid om Israel te besoek. As hierdie dringendheid ook in jou hart kom lê het is dit dalk tyd dat jy op die roep reageer. Onthou seblief dat Israel ‘n moderne land is met mense wat agtergekom het wat die waarde van toerisme is waar dit by handel-dryf kom.

Daar is net een ding wat vir jou ‘n diep ervaring in Israel kan gee en dit is die Woord van God! Daarom is dit my uitgangspunt om jou so veel moontlik blootstelling te gee aan die Woord, waar ons ook al in Israel toer.

Maar daar is ook die wonder van die woestyn, van lewende water en letterlik van klippe wat ‘n boodskap uitroep op plekke wat jy dit nie verwag het nie – mens moet dit net rustig vat, met jou gees wawyd wakker ... dan sal jy beleef hoe die omgewing met jou praat.
Kom gerus saam!

 

Woensdag 21 September 2016 tot Saterdag 1 Oktober 2016 (11 dae waarvan 9 volle dae van toer en 2 dae van reis)

Toerleier: Esté Geldenhuys

 

TOERPLAN

(O) Ontbyt (M) Middagete (A) Aandete (*) Ete aan boord van vliegtuig

Wat om te verwag, elke volgende dag...

Dag 1       Woensdag 21 September 2016       Johannesburg na Addis Ababa Van Addis Ababa na Tel Aviv

Ons ontmoet om 10h30 by die toonbank van die Etiopiese Lugdiens by OR Tambo Internasionale Lughawe. Ons vertrek om 13h40 op ‘n dagvlug na Addis Ababa waar ons om 20h00 land. Net meer as 2 ure later, om 23h00, vertrek ons op die volgende been na Tel Aviv. My gebed is dat jy tot nuwe insig en diepte in die Gees sal kom op hierdie toer. Mag Vader nuwe verborge skatte vir jou oopbreek wat jou
hele lewe sal verander!

Oornag:       Aan boord             *M/*A

Dag 2         Donderdag 22 September       Berséba / Masada / Dooie See

Ons land op ‘n fris tyd van 03h40 vm die oggend in Tel Aviv. Na ons deur doane en bagasie gewerk het, sal ons eers by ‘n kibbutz stop vir ontbyt voor ons ry na Berséba. Abraham, vader van alle gelowiges word hier onthou. Dit is hier waar hy met Abiméleg ‘n verbond gesluit het. Ons reis oos na Masada, ‘n bergvesting waar meesterbouer Herodus een van sy paleise gebou het. Hier het 967 Jode vryheid in die dood gekies bo die lewe van ‘n slaaf, sonder toegang tot die Torah! Net 2 vroue en 4 kinders het oorleef om die storie te vertel. Vandaar na die laagste vlak van binnelandse water in die wêreld, die Dooie See waar ons lekker gaan dryf. Die sout-konsentrasie is 33% - in ons oseane is dit 3%. Jy mág nie jou baaibroek tuis los nie!

Oornag:     Dooie See – Rimonim Hotel                  A / O

Dag 3         Vrydag 23 September   En Gedi / Qumran / Nazareth Village

Ons pad neem ons al langs die soutsee na En Gedi waar Ps 42 nuwe betekenis kry. Koning Dawid het onder andere hier vir koning Saul weggekruip. Die volgende besoekpunt is Qumran waar die Dooie See Boekrolle in die jare 1940 - 50 gevind is. Van Qumran reis ons verder Noord na Nasaret om besoek af te lê by “Nazareth Village” waar Nasaret van 2000 jaar gelede herleef. Die plek het ‘n kosbare
atmofeer. ‘n Hoogtepunt-besoek. Vandaar na Tiberias wat aan die Meer van Galilea lê. Hier pak ons uit vir drie nagte!

Oornag:      Oornag Tiberias – Leonardo Hotel      A / O 

Dag 4         Saterdag 24 September       Galilea – Yardenit / Berg van Saligsprekinge / Tabgha / St Peter Primacy / Kapérnaüm / Vis- ete / Bootrit

Ons Galiléa-dag sal begin by Yardenit, ‘n hedendaagse doop-plek in die Jordaan. Daar sal geleentheid wees vir persone wat nog nie gedoop is nie, om hier gedoop te word. Vandaar is dit op na die Berg van Saligspreking . Tabgha is die plek waar die eerste vermeerdering van die vissies en brood plaasgevind het en St Peter Primacy waar Jesus vir Petrus sy tweede kans gegee het. Dit is waar Jesus van die strand af opdrag gegee het om die net anderkant toe uit te gooi. Johannes 21. Daarna besoek ons Kapérnaüm waar Petrus gebly het. Dis ook die plek wat Jesus vervloek het omdat hulle na soveel wonderwerke wat daar plaasgevind het, steeds nie geglo het nie. Ons sal ook tyd inruim vir ‘n Petrus vis-ete – ‘n dis waarvan jy ‘n foto wil neem voordat jy dit eet! Nadat ons ‘n 2000-jaar oue boot by Kibbutz Nof Ginnosar besoek het, volg ‘n heerlike hoogtepunt wanneer ons met ‘n boot op die See van Galiléa uitgaan.

Oornag:     Tiberias – Leonardo Hotel   A / O / M

Dag 5         Sondag 25 September     Dan / Banias / Golan Hoogland

Vandag reis ons na die heel noordelike deel van Israel, na Dan en ook Banias, of Caesarea Philippi. Albei plekke is ryk aan geskiedenis maar tegelyk ook vrot in getuienis vanweë die aanbidding van afgode wat oor baie eeue daar gebring is. Een goeie ding wat uit hierdie deel kom – is die Jordaan Rivier, in hierdie gebied is fonteine wat die Jordaan voed. Die term lewende water kry nuwe betekenis
as jy na daardie water kyk. Op pad terug sal ons die pad oor die Golan Hoogland volg. Dit is goed om die boerdery op die Golan te sien en ook te besef watter bastion hierdie bergreeks vir vryheid in Israel is.

Oornag:       Tiberias -  Leonardo Hotel       A / O

Dag 6         Maandag 26 September   Arbel / Megiddo / Carmel / Caesarea

Ons groet die Galiléa area met ‘n besoek aan die berg Arbel, ‘n berg bokant die meer van Galiléa vanwaar mens ‘n asemrowende uitsig het oor die hele Galiléa – die mooiste punt vanwaar mens hierdie besondere plek kan groet. Ons reis neem ons verder na Megiddo, ‘n stad waar Koning Agab sy baie perde aangehou het. Van die hoogte by Megiddo het jy ‘n pragtige uitsig oor die Vallei van Armageddon, bekend as “Die Broodmandjie van Israel”. Berg Karmel waar Elia die 400 profete van Baal getroef het, kom volgende aan die beurt. Ons laaste besoekpunt vir die dag is Caesarea vanwaar Paulus na Rome weggestuur is. Dit is ook die plek waar Kornelius en almal in sy huishouding deur Petrus gedoop is. Hierdie antieke stad is gebou teen die Mediterreense see - wat die sirkel vol maak – “Red Sea, Dead Sea, Med Sea”! Vandaar reis ons verder Suid-Oos na ons volgende oornag plek, Eschel Hashamron, wat ook op pad is in die rigting van ons besoek van die volgende dag: Silo.

Oornag      Ariel - Eschel Hashamron         A / O

Dag 7         Dinsdag 27 September         Silo / Betlehem / Yad Vashem 

Ons eerste besoek op hierdie dag sal Silo wees. Mens lees in 1 Samuel 3:1 dat die Woord van die HERE in die dae van Eli skaars was en dat visioene ontbreek het. Dit het hier in Silo verander toe Samuel weer die Stem van YHWH leer ken het! Vandaar vertrek ons na Betlehem waar die Seun van YHWH gebore is om vir ons Sy Stem te kom word! Betlehem beteken ook “Huis van Brood” – waar die Brood van die Lewe waarlik gebore is. Naomi, Rut en Boas se verhaal speel ook hier af en dit is ook die geboorteplek van Koning Dawid. Ons sluit die dag af met ‘n besoek aan Yad Vashem – “Remember the Names”. Die volksmoord van die Jode tydens die Tweede Wêreld Oorlog, word hier onthou. Met die deurstap, besef jy dat dít is waartoe die mens in staat is en dit het nie net met die Jode gebeur nie.

Oornag:       Jerusalem – Jerusalem Garneds Hotel        A / O

Dag 8         Woensdag 28 September Davidstad / Davidson Museum / Cardo 

Die Dawidstad verberg ‘n netwerk van watertonnels wat onder andere deur koning Hiskea gebou is. Ons besoek aan hierdie stad, sluit die tonnels in. By die Davidson Museum leer mens van die tempel wat Herodus gebou het en waarvan Jesus gesê het, nie twee stene op mekaar sou bly nie. En hulle het nie, jy sien waar hulle gate in die grond geval het. Ons gaan ook verpoos op die trappe waar Jesus die
Skrifgeleerdes sleggesê het. Daarna sal ons die Cardo besoek – ‘n ou Romeinse “winkelstraat” wat modern ingerig is.

Oornag:   Jerusalem           A / O

Dag 9       Donderdag 29 September         Olyfberg / Via Dolorosa / Ou Stad

Vandag fokus ons in Jerusalem op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons roete begin by die Olyfberg waar ons die Paternoster-kerk besoek. Dit is waar Jesus die woorde van Matt 24 gespreek het. Ons stap van die uitsigpunt bo-op die berg, af na Getsémané. Op pad met Palm Sunday Road, berg-af, is daar die kerkie Dominos Flevit wat ontwerp is om uitdrukking te gee aan Jesus se hartseer toe Hy oor Jerusalem geween het. Ons besoek Getsémané waar ons rustig kan stil word in individuele gebed voordat ons terugdraai na die ou stad om deur die Leeu-Poort of Poort van Stefanus, na die Bad van Betésda te kan gaan. Vandaar stap ons die Via Dolorosa. Ons besoek ook Ecco Homo: Joh 19:5 En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens! (Ecco Homo) Moet asseblief geen illusie voorhou oor die Via Dolorosa nie – dis ‘n klein stegie met baie Palesteine wat graag iets aan jou wil verkoop. Waarskynlik dieselfde afwesige atmosfeer wat Jesus moes beleef het toe Hy Sy kruis deur die stad moes dra. Ons kry rustig tyd vir inkopies in die Ou Stad.

Oornag     Jerusalem         A / O

Dag 10         Vrydag 30 September   St Peter in Gallicantu / Bo-vertrek / Tuingraf / Shook

Op hierdie laaste dag in Jerusalem fokus ons op die gebeure rondom Jesus se gevangenskap en kruisiging. Ons dag begin by St Peter in Gallicantu, waar Jesus aangehou is voor sy onwettige verhoor plaasgevind het. Daarna besoek ons die Bo-vertrek – gebou in die area waar Jesus die Nuwe Testament aan Sy dissipels bedien het. Vandaar na die Tuingraf waar ons saam verbondsmaal gebruik. Laastens besoek ons die Shook ‘n opelug varsproduktemark in Jaffastraat. Ons vertrek na Tel Aviv om aan boord te gaan. Die vliegtuig vertrek om 01h05.

Oornag     Aan boord         *A / *O

Dag 11         Saterdag 1 Oktober    Addis Ababa / Oliver Tambo

Ons vlug is geskeduleer om die oggend 08h40 weer uit Addis Ababa te vertrek. Daar is sulke strandstoele waarop mens kan rus. Om 13h40 behoort ons in SA te land. Met die terugkom na so ‘n toer staan mens verstom oor hoe vinnig vreemdelinge nie net vriende nie, maar selfs soos familie vir mekaar word! En dit omdat die liefde van Christus ons aan mekaar verbind. Mag jy skatryk terugkom na
die toer! Ryk aan herinnering maar veral ryk aan nuwe ontdekkings in die Woord wat jou lewe op ‘n nuwe baan in die gees kan plaas! Dít is waarop my visier vir die toer gestel is!!

TOERPRYS:

30 Persone wat saam toer   25 Persone wat saam toer  
Koers van 13.8 teen 1 USD R29 084 Koers van 13.8 teen 1 USD R33 313
Koers van 14.2 teen 1 USD R29 582 Koers van 14.2 teen 1 USD R33 350
Koers van 14.5 teen 1 USD R29 956 Koers van 14.5 teen 1 USD R33 378
Koers van 15.0 teen 1 USD R30 804 Koers van 15.0 teen 1 USD R33 425

 

Die prys van die toer sal beïnvloed word deur die waarde van die Rand teen die tyd wat ons moet betaal.

INGESLUIT BY DIE TOERPRYS NIE INGESLUIT IN DIE PRYS NIE
   
 • Ekonomiese klas retoervlug met Ethiopian Air – lughawebelasting en brandstofheffing ingesluit
  Oorplasings tussen lughawe en hotelle
  Etes soos in program aangedui (O) – ontbyt   (A) – Aandete en een middagete
  Verblyf in goeie 4 * hotelle
  Engelssprekende gids
  Luukse busvervoer
  Besigtigingstoere en toegang soos per program
  Fooitjies vir gids, busbestuurder en hotelpersoneel
 • Oorfone  $15 pp.
 • Opsionele enkelkamer USD 490;
 • Opsionele Reisversekering (ek kan dit vir jou reël teen R22 per dag bereken op 11 dae = R242.00);
 • Sakgeld :)

Die betaling van R3 000 as deposito, plus jou registrasievorm, sal jou sitplek op die toer
verseker. Die deposito is nie-terugbetaalbaar.
Betaal asseblief teen 1 Augustus nog R10 000 in om die vlug te betaal.
Die res sal verhaal word in die laaste maand voordat ons sal vlieg.

KONTAK ESTÉ GELDENHUYS

083 292 5663 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / 012 803 3277 / faks 086 766 0999

Bankbesonderhede:
ABSA
Tak: "The Grove" | Taknommer: 632005
Naam van rekening: Este Geldenhuys Promosies
Spaarrekeningnommer: 9262284663

BK registrasie no: 2011 / 024741 / 23

 

 

delf deeper
t: +27 (0)12 803 3277 f:

+27 (0)12 803 3277

s:

+27 (0)83 292 5663

e:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.